Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng

30/05/2024, 10:00

5 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội có sự khởi sắc: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8%; thu ngân sách nhà nước tăng gần 15%; thu hút FDI tăng hơn 7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 8,7%...