Trả lời thắc mắc liên quan đến hồ sơ khai thuế

22/11/2022, 19:41

TCDN - Tổng Cục Thuế trả lời thắc mắc liên quan đến hồ sơ khai thuế.

Hỏi: Câu hỏi: TT số 19/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 03 năm 2021 tại điều 8 mục 1 phần b.2 có nêu: “Đối với hồ sơ khai thuế (trừ các hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP): là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) nếu hồ sơ khai thuế được cơ quan thuế chấp nhận tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này).

Riêng đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.” Vì vậy Công ty chúng tôi hiểu rằng: 1) Ngày tờ khai được nộp trên hệ thống điện từ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) là ngày căn cứ để xác định Công ty chúng tôi nộp có đúng hạn theo quy định hay không.

2) Nếu hồ sơ khai thuế được cơ quan thuế chấp nhận tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) là căn cứ để xác định hồ sơ khai thuế có được chấp nhận hay chưa và nếu chưa được chấp nhận thì Công ty chúng tôi phải nộp lại chứ không làm căn cứ để xác định Công ty chúng tôi nộp có đúng hạn theo quy định hay không. *** Và sau đây là trường hợp thực tế: Tờ khai 01/GTGT của quý 1/2022 thì hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 04/2022.

Công ty chúng tôi đã nộp tờ khai và có nhận được thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế mẫu số: 01-01/TB-TĐT vào ngày 28/04/2022. Như vậy trường hợp này Công ty chúng tôi có vi phạm là nộp trễ tờ khai số 01/GTGT của quý 1/2022 hay không? Đề nghị Chi cục thuế Quận Tân Bình hỗ trợ giải đáp để Công ty chúng tôi được biết và thực hiện đúng quy định nhằm sớm hoàn tất giải thể. Rất mong nhận được sự hỗ trợ giải đáp từ Chi Cục Thuế Quận Tân Bình. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Trân trọng!

 Trả lời: 

11
22
PV
Bạn đang đọc bài viết Trả lời thắc mắc liên quan đến hồ sơ khai thuế tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan