Tag: vắc-xin Covid-19
ADB ra mắt sáng kiến vắc-xin COVID-19 trị giá 9 tỷ USD

ADB ra mắt sáng kiến vắc-xin COVID-19 trị giá 9 tỷ USD

12/12/2020, 09:59
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa ra mắt sáng kiến về vắc-xin trị giá 9 tỉ USD - Quỹ Tiếp cận Vắc-xin châu Á và Thái Bình Dương (APVAX) nhằm cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho các quốc gia thành viên đang phát triển khi họ mua và phân phối vắc-xin ngừa bệnh gây ra bởi vi-rút corona (COVID-19).
1