Việt Nam phải chi gần 1,2 triệu tỷ đồng trả nợ công trong 3 năm

29/03/2022, 14:41

TCDN - Bộ Tài chính dự kiến số tiền trả nợ công của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 là khoảng 1,19 triệu tỉ đồng.

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022.

Với mức tăng bội chi ngân sách Nhà nước tối đa 240.000 tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ giai đoạn 2020-2024 tối đa là khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng.

Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách Trung ương khoảng 1,3 triệu tỷ đồng; vay để trả nợ gốc của Chính phủ khoảng 612.000 tỷ đồng; vay về cho UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 117.000 tỷ đồng.

Dự kiến các nguồn vay bổ sung trong giai đoạn này chủ yếu từ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, ưu đãi nước ngoài theo hình thức hỗ trợ cân đối ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

*đơn vị: nghìn tỷ đồng. Ảnh: Dân trí.

*đơn vị: nghìn tỷ đồng. Ảnh: Dân trí.

Về nghĩa vụ trả nợ, Chính phủ dự kiến trả khoảng 335.815 tỉ đồng trong năm 2022, gồm: 299.849 tỉ đồng trả nợ trực tiếp của Chính phủ, trong đó trả nợ gốc khoảng 196.149 tỉ đồng và trả nợ lãi khoảng 103.700 tỉ đồng; 35.966 tỉ đồng trả nợ vay về cho vay lại.

Về chỉ tiêu nợ, nợ công dự kiến ở khoảng 45-46% GDP tính tới cuối năm 2022, nợ Chính phủ khoảng 41-42% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 40-41% GDP. Chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp so với thu NSNN dự kiến khoảng 22-23%. Các chỉ tiêu này, theo Bộ Tài chính, được đưa ra trên cơ sở đánh giá lại GDP và đảm bảo nằm trong mức trần, ngưỡng nợ được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 23/2021/QH15.

Với giai đoạn 2022-2024, Bộ Tài chính dự kiến Chính phủ huy động tối đa khoảng hơn 2 triệu tỉ đồng vốn vay, gồm: 1,31 triệu tỉ đồng vay để bù đắp bội chi ngân sách Trung ương; 612.000 tỉ đồng vay để trả nợ gốc của Chính phủ; 117.000 tỉ đồng vay về cho UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Về nghĩa vụ trả nợ, tổng trả nợ của Chính phủ dự kiến khoảng 1,19 triệu tỉ đồng, gồm: 1,045 triệu tỉ trả nợ trực tiếp; 146.000 tỉ đồng trả nợ các khoản vay về cho vay lại.

Kết hợp với việc áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế để thực hiện Chương trình theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Tài chính lưu ý chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách giai đoạn này có thể có năm tiến sát mức trần 25%, theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội. Trường hợp có biến động, rủi ro lớn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để kịp thời báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Với phương án tăng bội chi ngân sách nhà nước tối đa 240.000 tỉ đồng trong hai năm 2022-2023 để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Bộ Tài chính dự kiến đến năm 2024 nợ công khoảng 46-47% GDP, nợ Chính phủ khoảng 44-45% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước khoảng 24-25%.

Bộ Tài chính dự báo nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong năm 2022 khoảng 335.815 tỷ đồng, gồm: Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 299.849 tỷ đồng, trong đó trả nợ gốc khoảng 196.149 tỷ đồng và trả nợ lãi khoảng 103.700 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ vay về cho vay lại khoảng 35.966 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2022, chỉ tiêu trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước khoảng 22-23%, đảm bảo trong mức trần 25% Quốc hội phê duyệt.

PV
Bạn đang đọc bài viết Việt Nam phải chi gần 1,2 triệu tỷ đồng trả nợ công trong 3 năm tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ: Phải tính toán kỹ mức trần nợ công
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan cần phải tính toán kỹ mức trần nợ công, bảo đảm phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quản lý chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.