Xuất siêu ước đạt 764 triệu USD trong 7 tháng đầu năm

29/07/2022, 16:20
báo nói -

TCDN - Trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 431 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 13,6%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD.

Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng đầu năm 2022 ước tính xuất siêu 764 triệu USD.

Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng đầu năm 2022 ước tính xuất siêu 764 triệu USD.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 13,6%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2022 (ước đạt 30,32 tỷ USD) giảm 7,7% so với tháng trước nhưng đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 88,7%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2022 ước đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm nhiều nhất với 94% trong cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 7 tháng năm 2022, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2021.

7 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 72,6 tỷ USD.

Tháng 7 ước tính Việt Nam xuất siêu 21 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,31 tỷ USD).

Minh Tuệ
Bạn đang đọc bài viết Xuất siêu ước đạt 764 triệu USD trong 7 tháng đầu năm tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021
Kết thúc năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 336,3 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng cao; tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản và nông, thủy sản giảm.