19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách bao nhiêu?

13/01/2021, 10:51

TCDN - Năm 2020, tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp ước đạt 767.844 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của 19 doanh nghiệp ước đạt 21.068 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách của 17/19 doanh nghiệp ước đạt 56.387 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2020.

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2020, dịch Covid-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, giá dầu thô giảm sâu kỷ lục và thiên tai bão lũ liên tục dẫn tới hầu hết các doanh nghiệp thuộc Ủy ban phải chịu ảnh hưởng tiêu cực nặng nề; kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tất cả các doanh nghiệp.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp ước đạt 767.844 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của 19 doanh nghiệp ước đạt 21.068 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách của 17/19 doanh nghiệp ước đạt 56.387 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2020. Tổng tài sản công ty mẹ của 15/19 doanh nghiệp ước đạt 1.543.867 tỷ đồng, tăng 4,59% so với năm 2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tại Hội nghị của Ủy ban.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tại Hội nghị của Ủy ban.

Một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) cao trong năm 2020 như: Tập đoàn Bưu chính viễn thông (7,8%); Tổng công ty Viễn thông Mobifone (20,3%); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (8,9%); Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (9,9%). Một số doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2019 cao như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (tăng 41,73% so với năm 2019); Tập đoàn Bưu chính viễn thông (tăng 5,3% so với năm 2019); Tập đoàn Công nghiệp cao su (tăng 5,1% so với năm 2019).

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty cần thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh giao nhiệm vụ các Tập đoàn, Tổng công ty cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực nhà nước giao; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đảm bảo có hiệu quả, phát triển bền vững; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, tầm nhìn tới năm 2035 và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

19 doanh nghiệp nhà nước có tổng doanh thu năm 2020 ước đạt 767.844 tỷ đồng,

19 doanh nghiệp nhà nước có tổng doanh thu năm 2020 ước đạt 767.844 tỷ đồng,

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, Ủy ban cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào các việc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp; doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Song song đó, Ủy ban cần chú trọng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban cần nhanh chóng phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền; tiếp tục công việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp với tiến độ nhanh hơn, bảo đảm chất lượng hơn; thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty chuyển đổi mô hình tăng trưởng đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị sẵn sàng cả về kiến thức, nguồn lực và năng lực để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Các doanh nghiệp về viễn thông cần chú trọng triển khai xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, hạ tầng số làm nền tảng cho chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của đất nước.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết 19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách bao nhiêu? tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp