Bamboo Capital phát hành riêng lẻ 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

02/10/2019, 12:01

TCDN - Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) vừa thông qua phương án triển khai chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Theo đó, Bamboo Capital dự kiến phát hành riêng lẻ 900.000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 900 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 5%/năm.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2019. Trái phiếu có thể chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngàu hoàn tất đợt phát hành. Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% tổng lượng trái phiếu nắm giữ vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng còn lại vào kỳ tiếp theo. Tổ chức phát hành sẽ không mua lại trước hạn trái phiếu.

Giá chuyển đổi dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu.

Bamboo Capital phát hành riêng lẻ 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư các dự án năng lượng mặt trời và bất động sản

Bamboo Capital phát hành riêng lẻ 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư các dự án năng lượng mặt trời và bất động sản

Tổng số tiền thu được 900 tỷ đồng dự kiến dùng 350 tỷ đồng đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, 500 tỷ đồng đầu tư vào các dự án bất động sản và số còn lại 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Phương Thảo
Bạn đang đọc bài viết Bamboo Capital phát hành riêng lẻ 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan