Cao Bằng phấn đấu nợ đọng thuế năm 2021 không quá 100 tỷ đồng

06/05/2021, 09:02

TCDN - Tỉnh Cao Bằng phấn đấu đến hết 31/12/2021 tổng nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh không quá 100 tỷ đồng (không quá 5% số thực hiện thu ngân sách năm 2021).

Năm 2021, tỉnh Cao Bằng phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính giao tổng thu ngân sách 1.457,4 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 1.275,4 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 182 tỷ đồng) và dự toán HĐND tỉnh giao tổng thu ngân sách 2.000 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 1.800 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 200 tỷ đồng). 

Tỉnh triển khai quyết liệt đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Phấn đấu đến hết 31/12/2021 tổng nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh không quá 100 tỷ đồng (không quá 5% số thực hiện thu ngân sách năm 2021).

Cao Bằng phấn đầu nợ đọng thuế chỉ 100 tỷ đồng năm 2021.

Cao Bằng phấn đầu nợ đọng thuế chỉ 100 tỷ đồng năm 2021.

Năm 2020, thu ngân sách toàn tỉnh đạt 2.034,2 tỷ đồng, đạt 142,5% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 113% dự toán HĐND tỉnh, bằng 90,4% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 1.771,7 tỷ đồng, đạt 141,2% dự toán Bộ Tài chính, đạt 110,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 204 tỷ đồng, đạt 117,9% dự toán Bộ Tài chính, đạt 102% dự toán HĐND tỉnh, bằng 61,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Về  thu nợ đọng thuế năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, số nợ thu được 315,9 tỷ đồng. Trong đó, Thu nợ năm 2019 chuyển sang 35,6 tỷ đồng, Thu nợ phát sinh năm 2020 là 280,3 tỷ đồng. 

Cục Thuế Cao Bằng đã ban hành 16 quyết định khoanh nợ đối với 194 người nộp thuế, trong đó, tổ chức là 95 người nộp thuế; hộ cá nhân kinh doanh là 99 người nộp thuế. Tổng số tiền khoanh nợ là 35.671 triệu đồng.  Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xóa nợ tiền chậm nộp đối với 1 người nộp thuế, số tiền đề nghị xóa là 6.847 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành 08 quyết định xóa nợ đối với 8 người nộp thuế với tổng số tiền là 3.505 triệu đồng.

Tính đến 31/12/2020, số nợ thuế  là 299,4 tỷ đồng. Trong đó,  nợ có khả năng thu là 50,9 tỷ đồng, nợ khó thu là 169,6 tỷ đồng; nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp tiền cấp quyề khai thác khoáng sản là: 78,9 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, một số khoản thu chưa ổn định, chưa bền vững, chưa đạt được như kế hoạch đề ra, nhiều nguồn thu giảm sút so với cùng kỳ năm 2019. Việc nợ đọng thuế còn lớn, nợ kéo dài là do sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán…dẫn đến không nộp ngay, nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước; Một số người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chây ỳ, không nộp thuế đúng hạn, nợ tiền thuế... dẫn đến tình trạng nợ thuế kéo dài không có khả năng nộp tiền thuế nợ…

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Cao Bằng phấn đấu nợ đọng thuế năm 2021 không quá 100 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan