Cắt giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

14/01/2020, 14:38

TCDN - Năm 2019 Bộ Tài chính đã ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với 18/22 nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành; thực hiện cắt giảm 12.600/82.698 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Trong năm 2019, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với đại diện 7 bộ, gồm các bộ: Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát pháp luật chuyên ngành, nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cắt giảm nhiều mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Cắt giảm nhiều mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Tính đến cuối năm 2019 Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung 84/87 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); sửa đổi, bổ sung 13/29 văn bản QPPL về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg); ban hành 20/53 Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS.

Bên cạnh đó, đã ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với 18/22 nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành; thực hiện cắt giảm 12.600/82.698 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra nhiều mặt hàng đã được chuyển thời điểm kiểm tra từ giai đoạn trước thông quan sang sau thông quan.

Đến nay số lượng tờ khai nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành so với tổng số lô hàng nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu chiếm 19,1% (thời điểm cuối năm 2015 là 30 - 35%).

Bích Thảo
Bạn đang đọc bài viết Cắt giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp