Công ty mía đường Thành Thành Công muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

28/10/2022, 15:10
báo nói -

TCDN - Đây là trái phiếu bằng VNĐ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2022. Đáng chú ý là kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (20% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Cụ thể, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. SBT sẽ chia làm hai đợt phát hành gồm đợt 600 tỷ đồng (vào Quý 4/2022 - Quý 1/2023) và đợt 400 tỷ đồng (Quý 1-4/2023).

Đây là trái phiếu bằng VNĐ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng (3 năm) kể từ ngày phát hành. Đối với hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên, lãi cố định là 10%/năm. Các kỳ tiếp theo được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm.

Đây là trái phiếu bằng VNĐ, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT.

Đây là trái phiếu bằng VNĐ, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT.

SBT dự tính dùng số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn hoạt động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể là thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của SBT. Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ, chào bán, tư vấn niêm yết… cho SBT là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Ngoài kế hoạch trên, SBT cũng muốn chào bán riêng lẻ cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lượng chào bán bằng 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023.

Về kế hoạch kinh doanh, trong niên độ 2022-2023 (1/7/2022 - 30/6/2023), SBT đặt mục tiêu doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm lần lượt 7% và 19% so với niên độ 2021-2022.

 

Nguyễn Dương
Bạn đang đọc bài viết Công ty mía đường Thành Thành Công muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan