Cục Thuế Bình Định đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 55% dự toán trong quý 2

20/04/2024, 19:54

TCDN - Cục Thuế Bình Định đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trừ tiền sử dụng đất đến hết quý 2 phải đạt tối thiểu 55% dự toán, riêng khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh phải đạt tối thiểu 60% dự toán.

Cục Thuế Bình Định cho biết, tính đến 31/03/2024, cả tỉnh thu được 2.641,5 tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 18,2% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ 3 khoản thu tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận được chia và xổ số kiến thiết thu được 1.829,3 tỷ đồng, đạt 22,9% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thu được 836,7 tỷ đồng, đạt 27,3% dự toán, giảm 5,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, 7/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (từ 25%) so với dự toán như: Thu khác ngân sách đạt 41,2%; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 40,6%; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 39%; Xổ số kiến thiết đạt 38,9%; Phí - lệ phí đạt 31,3%; Thuế TNCN đạt 30,6%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 27,3%.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

10/17 khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ thu bình quân so với dự toán, trong đó: lệ phí trước bạ đạt 22,5%; Khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 21,8%; Thu cố định tại xã đạt 20,2%; Thuế bảo vệ môi trường đạt 18,9%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 18,2%; Cổ tức lợi nhuận được chia đạt 17,4%; Tiền sử dụng đất đạt 12,4%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 7,9%; Tiền bán nhà đạt 5,5%; Tiền thuê đất, mặt nước đạt 2%.

Trong quý 2, Cục Thuế Bình Định sẽ phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; trước mắt tổng thu trừ tiền sử dụng đất đến hết quý 2 phải đạt tối thiểu 55% dự toán, riêng khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh phải đạt tối thiểu 60% dự toán.

Bám sát địa bàn, nắm chắc doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội để tập trung đánh giá, phân tích nguồn thu, làm rõ các nguyên nhân gây tăng, giảm nguồn thu để tập trung xây dựng kịch bản, giải pháp thu cho tháng 4, quý 2.

Tổ chức Hội thảo Chuyên đề về Công tác Thanh tra, Kiểm tra nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành các giải pháp từ khâu phân tích, lập kế hoạch lựa chọn người nộp thuế có rủi ro đến triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ và kỹ năng nghiệp vụ.

Tăng cường công tác quản lý tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế…

Hà Giang
Bạn đang đọc bài viết Cục Thuế Bình Định đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 55% dự toán trong quý 2 tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan