Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020

30/03/2020, 13:44

TCDN - Theo dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày 31/5/2020.

Khoản 4, Điều 3 Dự thảo nêu rõ, việc gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020.

Xem chi tiết nội dung tờ trình và dự thảo Nghị định.

Nguyễn Diệp
Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp