Hàng chục doanh nghiệp nhà nước lỗ và có dấu hiệu mất an toàn tài chính

04/12/2021, 10:14

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021 có 12 doanh nghiệp nhà nước kinh doanh lỗ và 13 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng hợp kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.

Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, (báo cáo 140 doanh nghiệp), tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 là 502.194 tỷ đồng (tăng 10,2% so với 6 tháng đầu năm 2020); trong đó Tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu là 351.992 tỷ đồng (tăng 11% so với 6 tháng đầu năm 2020), chiếm 70% tổng doanh thu; Tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu là 125.115 tỷ đồng (tăng 8,4% so với 6 tháng năm 2020) chiếm 25% tổng doanh thu.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp là 56.691 tỷ đồng (tăng 65,6% so với 6 tháng đầu năm 2020).

Tập đoàn Hóa chất lỗ 731 tỷ đồng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ 104 tỷ đồng.

Tập đoàn Hóa chất lỗ 731 tỷ đồng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ 104 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 120 doanh nghiệp có lãi, 12 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, tổng số lỗ các doanh nghiệp là 873 tỷ đồng (giảm 11% so với 6 tháng đầu năm 2020), trong đó Tập đoàn Hóa chất lỗ 731 tỷ đồng, chiếm 84,2% tổng số lỗ các doanh nghiệp; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ 104 tỷ đồng, chiếm 12% tổng số lỗ các doanh nghiệp, các doanh nghiệp còn lại không báo cáo lãi, lỗ.

Đáng chú ý có 13 doanh nghiệp được chủ sở hữu đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, trong đó Bộ Quốc phòng có 8 doanh nghiệp gồm Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Sông Thu, Công ty TNHH MTV Hà Thành, Công ty TNHH MTV Tây Bắc, Công ty TNHH MTV Cà phê 15, Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào và Công ty TNHH 16; Bộ Khoa học và Công nghệ có 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ NEAD; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Văn hóa dân tộc, Công ty TNHH MTV NXB Thế giới, Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết có 14/20 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 3/20 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ chưa đầy đủ là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

2/20 Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 1/20 cơ quan ngang Bộ không thuộc diện gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng là Đài Tiếng nói Việt Nam.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Hàng chục doanh nghiệp nhà nước lỗ và có dấu hiệu mất an toàn tài chính tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan