Tag: Hợp tác
Gucci hợp tác với chợ trời để dẹp loạn hàng nhái

Gucci hợp tác với chợ trời để dẹp loạn hàng nhái

08/10/2020, 07:43
Các thương hiệu lớn và có uy tín rất ngại tham gia vào thị trường bán đồ đã qua sử dụng gắn nhãn của chính họ bởi nhiều nguyên nhân chính đáng. Song có lẽ tình hình sẽ thay đổi với hành động của Gucci.
1