Kiến nghị xử lý gần 60.000 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế

16/12/2022, 13:43
báo nói -

TCDN - Trong năm 2022, cơ quan Thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2022, cơ quan Thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.882 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 2.192 tỷ đồng; giảm lỗ là 43.455 tỷ đồng.

Tăng cường công tác chống gian lận trong hoàn thuế GTGT, tổ chức rà soát, phân tích rủi ro, lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra về hoàn thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, tờ khai nhập khẩu, các lô hàng xuất khẩu, xác minh việc thanh toán qua ngân hàng và các giao dịch kinh tế phát sinh để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Theo đó, toàn ngành đã thực hiện được 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tổng số thuế truy hoàn và phạt là 630 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý gần 60 nghìn tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế.

Kiến nghị xử lý gần 60 nghìn tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế.

Ngoài ra, trong năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi nợ đạt 39.000 tỷ đồng tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thuế cũng cho hay, đẩy mạnh triển khai xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14: Năm 2022, ngành Thuế đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách đạt 2.757 tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 35.229 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý khoanh nợ là 28.217 tỷ đồng; xử lý xóa nợ là 7.012 tỷ đồng.

Trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán phát lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh (vượt 240.500 tỷ đồng), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.064.657 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán pháp lệnh (vượt 149.657 tỷ đồng), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.

Có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán, đặc biệt 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 115,7%; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,1%; Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%…

Cũng theo Tổng cục Thuế, có 16/19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,7%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 1,4%; Thuế TNCN tăng 24,6%; Lệ phí trước bạ tăng 21,3%; Thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%...

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị xử lý gần 60.000 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

'Tăng tốc' kiểm tra thuế doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng số
Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số để đánh giá và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động này.
Tp.HCM thực hiện hơn 3.600 cuộc thanh, kiểm tra thuế
Cục Thuế Tp.HCM cho hay, trong quý I năm 2021, cơ quan này đã thực hiện 3.650 cuộc thanh tra, kiểm tra, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15% kế hoạch năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 4.219 tỷ đồng.