Lợi nhuận sau thuế của Xây dựng Hòa Bình bốc hơi hơn 800 tỷ đồng sau kiểm toán

31/08/2023, 19:53
báo nói -

TCDN - Do công ty kiểm toán chưa ghi nhận 652 tỷ đồng lợi nhuận phát sinh từ thanh lý tài sản của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC), nên trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, công ty này chuyển từ lãi sang lỗ 713 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình vừa công bố báo cáo soát xét bán niên 2023 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) với mức lỗ sau thuế 713 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo tài chính bán niên 2023 tự lập, HBC báo lãi 101 tỷ đồng. Như vậy, sau kiểm toán khoản lợi nhuận sau thuế của HBC chênh lệch tới hơn 814 tỷ đồng. 

Tính đến cuối tháng 6/2023, mức lỗ lũy kế của HBC lên đến gần 2.813 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu còn 503 tỷ, giảm 59% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản nợ phải trả của HBC ghi nhận hơn 13.300 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ đi vay là 5.231 tỷ, với 85% từ vay từ ngân hàng, còn lại là vay trái phiếu và các bên khác. 

Khoản lỗ đột biến sau kiểm toán của HBC phát sinh chủ yếu từ việc công ty kiểm toán không ghi nhận 656 tỷ đồng từ việc bán tài sản cố định, vật tư. Tại ngày 30/6, tài sản cố định theo báo cáo soát xét của HBC tăng từ 131 tỷ lên 828 tỷ đồng.

Do công ty kiểm toán chưa ghi nhận 652 tỷ đồng lợi nhuận phát sinh từ thanh lý tài sản của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, nên trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, công ty này chuyển từ lãi sang lỗ 713 tỷ đồng.

Do công ty kiểm toán chưa ghi nhận 652 tỷ đồng lợi nhuận phát sinh từ thanh lý tài sản của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, nên trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, công ty này chuyển từ lãi sang lỗ 713 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Xây dựng Hoà Bình cũng bị công ty kiểm toán điều chỉnh giảm trừ 72 tỷ đồng doanh thu tài chính do chuyển nhượng công ty con – Công ty TNHH MTV MXD Matec và điều chỉnh tăng lãi cho vay tại công ty Tiến Phát Sanyo Home.  

Trên báo cáo chưa kiểm toán, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận 96 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ lãi bán các khoản đầu tư (65 tỷ). Trong khi báo cáo soát xét không ghi nhận khoản mục này, hầu như chỉ đến từ lãi chậm thanh toán và lãi tiền gửi tiền cho vay. T́hêm nữa, công ty kiểm toán tăng chi phí quản lý doanh nghiệp do khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tăng từ 325 tỷ đồng lên gần 421 tỷ đồng. 

Tính tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của HBC còn 13.876 tỷ đồng, giảm 1.718 tỷ đồng so với đầu năm và giảm 825 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của HBC lên tới 9.091 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, công ty cũng trích lập gần 2.480 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi. Hàng tồn kho ở mức 2.285 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm, đã bao gồm trích lập 56 tỷ đồng dự phòng. Tại cuối kỳ, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của tập đoàn hơn 304 tỷ, bên cạnh đó công ty còn rót 368 tỷ đồng vào các công ty liên kết và đơn vị khác.  

Hoài Thương
Bạn đang đọc bài viết Lợi nhuận sau thuế của Xây dựng Hòa Bình bốc hơi hơn 800 tỷ đồng sau kiểm toán tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan