Ngân sách có thể giảm 49,4 nghìn tỷ đồng khi giảm 2% thuế GTGT

16/01/2022, 14:26

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, chính sách giảm 2% thuế GTGT giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi phí được trừ đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 giảm khoảng 2 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Nội dung của dự thảo nghị định mới sẽ tập trung vào việc quy định đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội và thời gian bắt đầu giảm. Bên cạnh đó, dự thảo cũng hướng dẫn thực hiện trừ các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, Dự thảo nghị định quy định rõ về thực hiện giảm thuế GTGT. Theo đó, thực hiện giảm 2% thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết 31/12/2022, trừ nhóm hàng dịch vụ sau:

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Chi tiết hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định nêu trên thực hiện theo phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của luật.

Chính sách giảm 2% thuế GTGT sẽ giảm ngân sách khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng.

Chính sách giảm 2% thuế GTGT sẽ giảm ngân sách khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng.

Mức giảm trừ thuế GTGT dự thảo nghị định quy định rõ như sau: Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Đối với việc hướng dẫn khấu trừ chi phí ủng hộ, tài trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, tại tiết b điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH của Quốc hội quy định: "Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tỉnh thuế năm 2022".

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định tại dự thảo Nghị định như sau: doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, được tính vào chi phi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

Bộ Tài chính cho hay, dự thảo Nghị định dự kiến sẽ có tác động giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng (trong đó chính sách giảm 2% thuế GTGT là khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi phí được trừ đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 là khoảng 2 nghìn tỷ đồng).

“Số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần gúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để có thể tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội”, Bộ Tài chính khẳng định.

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Ngân sách có thể giảm 49,4 nghìn tỷ đồng khi giảm 2% thuế GTGT tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Giảm thuế năm 2022 gấp 3 lần năm 2021
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, giải pháp tài khóa và tiền tệ thực hiện chương trình, phần tác động đến bội chi ngân sách là 240 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế, phí, lệ phí là 64 nghìn tỷ đồng, có nghĩa giảm thuế năm 2022 gấp 3 lần năm 2021.
'Cần đưa ra cam kết hiệu quả đầu ra gói hỗ trợ'
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đề nghị phải trả lời được câu hỏi, với trên 346.000 tỷ đồng gói hỗ trợ đạt kết quả cụ thể gì và với mục tiêu như vậy, đề án cần quy định rất rõ hiệu quả đầu ra để đánh giá hiệu quả gói hỗ trợ.