Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Nguồn thu từ CPH năm 2020 chỉ đạt khoảng 2.200 tỷ đồng

28/05/2020, 13:43

TCDN - Với tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Bộ Tài chính dự kiến nguồn thu từ CPH năm 2020 chỉ đạt tương đương năm 2019 là khoảng 2.200 tỷ đồng.

nopquy-160511

Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, có 21 doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành (Trung ương) phải thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 (hoàn thành công bố giá trị DN) và nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ (số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc địa phương sẽ được hoàn trả cho địa phương nên không tính nguồn) với tổng số thu dự kiến tạm tính là: 111.031 tỷ đồng.

Năm 2019, cả nước CPH 12 doanh nghiệp, tiền thu từ cổ phần hóa nộp về Quỹ chỉ đạt 2.228 tỷ đồng (bao gồm cả số thu cổ phần hóa của một số doanh nghiệp thực hiện trước năm 2019 nhưng nộp tiền trong năm 2019).

04 tháng đầu 2020, không có doanh nghiệp nào theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg hoàn thành việc công bố giá trị doanh nghiệp. Do đó, với tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Bộ Tài chính dự kiến nguồn thu từ CPH năm 2020 chỉ đạt tương đương năm 2019 là khoảng 2.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết thêm, tổng dự kiến nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn năm 2020 là 156.095  tỷ đồng và số thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khả thi là khoảng 42.200 với điều kiện thực hiện thành công việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Sabeco và Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP trong quý III/2020. Ngoài ra, nếu các Bộ, ngành trung ương, địa phương quyết liệt chỉ đạo triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng lộ trình cùng với xu hướng phục hồi của thị trường tài chính, chứng khoán thì tổng nguồn thu dự kiến thu về Quỹ có thể đạt trên 45.000 tỷ đồng.

Minh Châu
Bạn đang đọc bài viết Nguồn thu từ CPH năm 2020 chỉ đạt khoảng 2.200 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn: Đổi mới mô hình, tập trung nguồn thu về ngân sách

Quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn: Đổi mới mô hình, tập trung nguồn thu về ngân sách

Nguồn thu từ thu cổ phần hóa, thoái vốn sẽ chuyển sang thu trực tiếp về NSNN, phân cấp thu giữa NSTW và NSĐP theo quy định của Luật NSNN… là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Nghị định hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.
Đổi mới, sắp xếp DNNN: Chậm thoái vốn, trốn niêm yết

Đổi mới, sắp xếp DNNN: Chậm thoái vốn, trốn niêm yết

Trong 03 tháng đầu năm 2020, chỉ có 03 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hậu Giang được phê duyệt phương án cổ phần hóa; 04 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn. Trong khi đó, hàng trăm doanh nghiệp cổ phần hoá chưa thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK).
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp