Phó thủ tướng: Cổ phần hóa chậm do nhiều doanh nghiệp lớn có tình hình tài chính phức tạp, sở hữu nhiều đất đai

09/06/2022, 19:15

TCDN - Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ nhìn nhận việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mới đạt 30% kế hoạch do nhiều nguyên nhân, trong đó nhiều doanh nghiệp lớn có tình hình tài chính phức tạp, sở hữu đất đai là những vấn đề cần giải quyết trước khi cổ phần hóa.

Chiều 9/6 tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã trình bày báo cáo giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước quan tâm, chất vấn.

Liên quan đến nội dung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Phó thủ tướng Thường trực cho hay trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ có kế hoạch cổ phần hóa 128 doanh nghiệp và thoái vốn tại 348 doanh nghiệp. Kết quả là đến năm 2020, đã cổ phần hóa được 39/128 doanh nghiệp và thoái vốn tại 106 trên 348 doanh nghiệp, đạt 30% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Giai đoạn từ 2021 cho đến tháng 4/2022, thực hiên Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp chưa hoàn thành theo danh mục mà đã đưa ra giai đoạn 2016-2020.

"Chính phủ nhìn nhận việc cổ phần hóa mới hoạch cổ phần hóa mới đạt 30% kế hoạch do nhiều nguyên nhân, trong đó các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn vừa qua có nhiều doanh nghiệp lớn có tình hình tài chính phức tạp, sở hữu đất đai là những vấn đề cần giải quyết trước khi cổ phần hóa", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều quy định mới về cổ phần hóa, thoái vốn mới được ban hành theo hướng ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà nước nên quy trình thực hiện dài hơn, thậm chí các doanh nghiệp phải thực hiện lại từ đầu hoặc một số nội dung công đoạn của quá trình cổ phần hóa, thoái vốn.

Việc phối hợp giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu với UBND các tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện lập, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất hoặc các vấn đề khác cũng còn khó khăn.

Theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ trong thời gian tới bao gồm việc tiếp tục tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản luật liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn, trong đó có các Nghị định 01, Nghị định 126, Nghị định 167, Nghị định 140.

Liên quan đến quản lý tài sản công và sắp xếp tài sản, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ đã có những văn bản quy định về vấn đề này như Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 15/7/2021, trong đó yêu cầu các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý mà không có nhu cầu sử dụng thì cơ quan, đơn vị đó phải lập hồ sơ đề xuất phương án xử lý và thu hồi, điều chuyển bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển giao về cho địa phương để quản lý và xử lý lý.

Quá trình thực hiện, theo tổng hợp, báo cáo cho đến nay của 9 bộ, cơ quan trung ương và 45 địa phương thì phát hiện tổng số cơ sở, nhà đất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là 10.289 cơ sở và kết quả sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư như sau: Giữ lại tiếp tục sử dụng 8.125 cơ sở, thu hồi 117 cơ sở, điều chuyển 410 cơ sở giữa bộ, ngành, địa phương tùy theo nhu cầu xử lý thực tế. Bán tài sản đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 236 cơ sở, phương án 302 cơ sở chủ yếu chuyển giao về cho địa phương xử lý thì hiện nay còn chưa xử lý khoảng hơn 1.000 cơ sở.

Về giải pháp sắp tới, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính phối hợp cùng các bộ, ngành, các địa phương rà soát về các cơ sở nhà đất, đặc biệt là những khu đất hoang hóa không sử dụng để tăng cường sử dụng, góp phần thực hiện có hiệu quả vấn đề sử dụng đất đai trên cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Trung ương.

Linh Giang
Bạn đang đọc bài viết Phó thủ tướng: Cổ phần hóa chậm do nhiều doanh nghiệp lớn có tình hình tài chính phức tạp, sở hữu nhiều đất đai tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thủ tướng: Thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp, không để thất thoát tài sản nhà nước, không mất cán bộ
Về cổ phần hóa doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu xây dựng chương trình, mục tiêu, giải pháp phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thúc đẩy công tác cổ phần hóa, bảo đảm hiệu quả, đưa các doanh nghiệp phát triển, không thất thoát tài sản nhà nước, không mất cán bộ.
Thủ tướng thúc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của doanh nghiệp cổ phần hóa
Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở phương án đề xuất của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến của UBND cấp tỉnh (nơi có nhà, đất), Bộ Tài chính kịp thời phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn.