Phó thủ tướng: EVN phải trở thành tập đoàn mạnh, kinh doanh bền vững

11/05/2023, 19:15
báo nói -

TCDN - Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải xây dựng mục tiêu đưa EVN trở thành tập đoàn mạnh trong lĩnh vực năng lượng, đáp ứng nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội; kinh doanh hiệu quả, bền vững, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Ngày 11/5, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, kinh doanh và xây dựng đề án tái cơ cấu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), giai đoạn 2021-2025.

Đề án cơ cấu lại EVN đặt mục tiêu phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn EVN đầu tư vào doanh nghiệp khác; giữ vai trò trung tâm để phát triển EVN; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; sản xuất, kinh doanh điện năng, tư vấn điện là ngành nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; tối đa hóa hiệu quả hoạt động của EVN….

Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

EVN đề xuất, đối với công ty mẹ EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ. Đối với các đơn vị thành viên, EVN đề xuất giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ EVN đối với một số chi nhánh.

Đồng thời đề xuất danh mục các doanh nghiệp do EVN giữ 100% vốn điều lệ, 50% vốn điều lệ, dưới 50% vốn điều lệ, và triển khai thực hiện thoái vốn…

Thực hiện Chiến lược phát triển EVN, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các nhiệm vụ; rà soát, sửa đổi ngành nghề kinh doanh. EVN đề ra các chỉ tiêu nâng cao năng lực quản trị và tập trung vào 3 nhóm giải pháp: Hoàn thiện về thể chế quản lý; hoàn thiện cách thức, công cụ quản trị; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế chính sách đãi ngộ đối với người lao động.

EVN xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân bằng tài chính giai đoạn 2021-2025 gồm: Hoàn thiện quản trị tài chính; tối ưu hóa chi phí, tăng doanh thu trong sản xuất và cung ứng điện; sửa đổi, bổ các loại định mức chi phí để tiết kiệm chi phí sản xuất trong từng khâu sản xuất kinh doanh; giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có tác động tới chi phí giá thành trong sản xuất điện, truyền tải điện, phân phối điện.

Ngoài ra, Tập đoàn này nêu các giải pháp rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; nghiên cứu, thực hiện chiến lược chuyển dịch năng lượng…

Phó thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý, EVN là một trong những tập đoàn lớn, sản phẩm có tính chất đặc biệt đối với đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, do đó, việc xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn tới phải đánh giá rất sát thực tiễn, đặt mục tiêu phù hợp và có các giải pháp thực hiện khả thi, hiệu quả.

Phó thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và EVN căn cứ Quyết định 360/QĐ-TTg, các nghị quyết của Chính phủ để xây dựng mục tiêu, nội dung của đề án. Mục tiêu là phải đưa EVN trở thành tập đoàn mạnh trong lĩnh vực năng lượng, đáp ứng nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế và nhu cầu của người dân, hỗ trợ cho người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn. Tập đoàn phải kinh doanh hiệu quả, bền vững, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Phó thủ tướng cũng đồng tình với các giải pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; nghiên cứu, thực hiện chiến lược chuyển dịch năng lượng… và đề nghị phải làm rõ các nội dung này trong Đề án, tính toán kỹ cơ cấu về quản trị doanh nghiệp.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Phó thủ tướng: EVN phải trở thành tập đoàn mạnh, kinh doanh bền vững tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

EVN lỗ gần 26.236 tỷ đồng trong năm 2022
Theo thông tin Bộ Công Thương vừa công bố, hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ gần 26.236 tỷ đồng.