Quản lý đất đai CPH DNNN: Kiến nghị xử lý trách nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

29/05/2020, 11:09

TCDN - Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vấn đề trong sử dụng đất đai ở địa phương này và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân khác.

quang-nam-1

Giao đất không qua đấu giá

Tại tỉnh Quảng Nam, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân và tập thể liên quan trong việc bán tài sản trên đất tại số 14 Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ có diện tích 304m2 của Công ty CP Xây lắp điện Quảng Nam năm 2011 không thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Kiểm toán Nhà nước kết luận, cần kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân và tập thể liên quan đối với các sai phạm sau: Bố trí đất ở đô thị có thu tiền sử dụng đất cho DN sử dụng lâu dài và giao đất không qua đấu giá, không đúng quy định của Luật Đất đai 2003; cho phép DN gia hạn nộp tiền, không tính tiền chậm nộp trái thẩm quyền; cho phép DN chuyển nhượng lô đất trên cho cá nhân không đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và giá chuyển nhượng thấp hơn giá UBND tỉnh quy định.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh, các cá nhân và tập thể liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty CP Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam (1.778m2) năm 2014 đồng thời giao cho Công ty CP Thương mại Xây dựng Công trình Kim Thiên Phú vượt quá 19 năm so với thời hạn sử dụng đất còn lại và không đúng mục đích sử dụng đã được xác định; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước (Công ty CP Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam) do để xảy ra tình trạng bán tài sản gắn với quyền sử dụng đất tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước 1.778m2 của Công ty CP Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam trong khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh.

Giao đất nhiều năm nhưng không quyết định cho thuê đất

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chưa chỉ đạo các DNNN thực hiện CPH lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi CPH để quản lý đất đai; trong việc quản lý đất đai của 04 Công ty, với 08 thửa đất (510.330m2) giao đất nhiều năm nhưng không quyết định cho thuê đất để quản lý theo qui định và Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất giai đoạn 2015-2018 thấp hơn giá thị trường.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước còn chỉ ra một số sai phạm khác của UBNN tỉnh trong Nam. Cụ thể: Buông lỏng quản lý để 03 doanh nghiệp sử dụng đất nhưng không thu tiền thuê đất (Công ty CP Đường Quảng Ngãi 112.463.295 đồng, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi 814.736.300 đồng và Công ty CP Thanh niên Xung phong Quảng Ngãi 157.424.080đ).

UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 chưa đảm bảo, chưa có cơ sở, chưa sát với thực tế, thấp hơn khung giá của Chính phủ và ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất giai đoạn 2015-2018 chưa căn cứ vào giá đất thị trường, không bảo đảm nguyên tắc giá thị trường cho từng khu đất, thửa đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá được Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; Giao đất cho Công ty CP Du lịch Quảng Ngãi thửa đất tại Nhà hàng Thiên Ấn, thị trấn Sơn Tịnh (1.300m2) chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Tp Quảng Ngãi đến năm 2030 do thửa đất này nằm trong phạm vi quy hoạch đất cây xanh Công viên - Thể dục thể thao.

Mặt khác, lãnh đọa UBND tỉnh Quảng Nam chưa kịp thời chỉ đạo Sở TN&MT tham mưu để ban hành quyết định cho thuê 08 thửa đất (510.330m2) của 04 đơn vị, làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê đất, xác định nghĩa vụ với NSNN và các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục thu hồi 05 thửa đất (3.414,4m2) của 03 Công ty nhiều năm không sử dụng (Chi tiết tại Phụ biểu số 1.3/BCKT-QLSDĐ-DNCPH); đồng thời chỉ đạo các cơ quan hiện các thủ tục để thu theo qui định của Luật Đất đai.

Hà Quyên
Bạn đang đọc bài viết Quản lý đất đai CPH DNNN: Kiến nghị xử lý trách nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn: Đổi mới mô hình, tập trung nguồn thu về ngân sách
Nguồn thu từ thu cổ phần hóa, thoái vốn sẽ chuyển sang thu trực tiếp về NSNN, phân cấp thu giữa NSTW và NSĐP theo quy định của Luật NSNN… là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Nghị định hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.
Quản lý đất đai dựa trên giá đất do người dân tự đăng ký
Với giải pháp này, nếu người dân lựa chọn giá đất cao, khi nhà nước thu hồi, tiền bồi thường sẽ lớn, nhưng phải đóng tiền thuế nhiều hơn. Do đó, người dân sẽ tự có cơ chế để đăng ký giá đất cho phù hợp, tránh việc áp dụng giá đất do Nhà nước quy định không theo mức giá thị trường.