Cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam

Cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam

21/06/2022, 11:34
Báo chí cách mạng Việt Nam luôn được soi đường bởi lý luận cách mạng là chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những cội nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam.
Báo chí và những thách thức trong kỷ nguyên 4.0

Báo chí và những thách thức trong kỷ nguyên 4.0

21/06/2022, 10:03
Khởi đầu từ số báo đầu tiên ra đời ngày 21/6/1925, nền báo chí cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, chỉ đạo và dìu dắt đã trải qua chặng đường 97 năm gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc.
Chuyển đổi số trong báo chí: Từ mô hình tổ chức đến tâm thế làm báo

Chuyển đổi số trong báo chí: Từ mô hình tổ chức đến tâm thế làm báo

20/06/2022, 15:34
Trong bối cảnh nguồn thu quảng cáo của báo chí tiếp tục dịch chuyển sang các nền tảng truyền thông mới, chuyển đổi số được xem là hướng đi sống còn với báo chí. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một nội dung, chuyển đổi số phải thay đổi cả mô hình tổ chức và tâm thế làm báo.