Thanh tra Tài chính kiến nghị xử lý hơn 19.200 tỷ đồng trong 3 tháng

10/04/2024, 10:20

TCDN - Trong quý 1 năm 2024, Thanh tra Tài chính thực hiện tổng số 200.557 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 19.256.653 triệu đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ 2.857.474 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong quý 1 năm 2024, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã triển khai thực hiện tổng số 200.557 cuộc thanh tra, kiểm tra bao gồm: 14.963 cuộc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị; tiến hành kiểm tra 185.594 hồ sơ tại trụ sở cơ quan. Kiến nghị xử lý tài chính 19.256.653 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 7.063.869 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 11.226.293 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 966.492 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ 2.857.474 triệu đồng.

Thanh tra Bộ đã lưu hành 7 Kết luận thanh tra (từ năm 2023 chuyển sang), kết quả kiến nghị xử lý tài chính 1.985.882 triệu đồng, trong đó: kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 457.876 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 444 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 1.527.502 triệu đồng. Các đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước trong kỳ 20.856 triệu đồng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đối với cơ quan thuế, trong quý 1 đã thực hiện 14.628 cuộc thanh tra, kiểm tra bao gồm 35 cuộc kiểm tra nội bộ; kiểm tra 185.352 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Kiến nghị xử lý tài chính 13.726.746 triệu đồng bao gồm: kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 3.090.464 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 937.881 triệu đồng; xử lý tài chính khác 9.698.401 triệu đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính là 2.640.558 triệu đồng.

Trong quý 1 năm 2024, hệ thống hải quan đã ban hành 4 kết luận thanh tra chuyên ngành năm trước chuyển sang; thực hiện 441 cuộc kiểm tra sau thông quan; chủ trì, công tác chống buôn lậu đã phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.475 vụ vi phạm pháp luật hải quan (tiến hành khởi tố 3 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ vi phạm). Tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính 3.542.921 triệu đồng, trong đó nộp ngân sách nhà nước 3.514.789 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính 28.132 triệu đồng. Thu vào ngân sách nhà nước bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính là 195.321 triệu đồng.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Thanh tra Tài chính kiến nghị xử lý hơn 19.200 tỷ đồng trong 3 tháng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan