Doanh nghiệp nhà nước kiến nghị tháo 'nút thắt' thoái vốn

Doanh nghiệp nhà nước kiến nghị tháo "nút thắt" thoái vốn

25/03/2022, 06:30
Sửa đổi cơ chế để doanh nghiệp nhà nước (DNNN) dễ dàng thoái vốn nhất là vốn tại doanh nghiệp thua lỗ... là một điểm nhấn nhiều doanh nghiệp đề xuất tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với DNNN do Thủ tướng Chủ trì.
Doanh nghiệp nhà nước muốn vận hành như doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp nhà nước muốn vận hành như doanh nghiệp tư nhân

24/03/2022, 19:57
Đây là một trong những đề xuất nhằm sắp xếp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và huy động tối đa nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước ngày 24/3.
Ngày 24/3, Thủ tướng sẽ lắng nghe, gỡ khó cho doanh nghiệp nhà nước

Ngày 24/3, Thủ tướng sẽ lắng nghe, gỡ khó cho doanh nghiệp nhà nước

23/03/2022, 15:17
Ngày mai (24/3), Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước có chủ đề trọng tâm là "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội" sẽ được diễn ra.