Thiếu hụt kiểm soát viên giỏi tại tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

20/02/2020, 15:40

TCDN - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, cơ quan này đã cử 21 kiểm soát viên xuống 13 tập đoàn, tổng công ty. Nhưng số lượng này là chưa đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu. Cần bổ sung ít nhất 25 kiểm soát viên để bảo đảm hiệu quả giám sát.

TCT Đường Sắt VN vừa kiến nghị Chính phủ cho rời Siêu Ủy ban,

TCT Đường Sắt VN vừa kiến nghị Chính phủ cho rời Siêu Ủy ban, "trở lại" Bộ GTVT

Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (siêu ủy ban) cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm quản lý vốn.

Cụ thể, đến nay chưa có quy định về việc điều động cán bộ có năng lực, chuyên môn và vị trí việc làm phù hợp từ các bộ, ngành, địa phương về ủy ban vốn. Do vậy, một số mảng nhân sự chưa đảm bảo trong đó điển hình là thiếu hụt lực lượng kiểm soát viên. Theo yêu cầu, Siêu Ủy ban phải cử cán bộ kiểm soát viên nhà nước đối với 13 tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhưng đến nay, cơ quan này mới cử 21 kiểm soát viên xuống 13 tập đoàn, tổng công ty. Số lượng kiểm soát viên nhà nước hiện chưa đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động các tập đoàn, tổng công ty với hoạt động kinh doanh đa ngành, phức tạp. Cần bổ sung ít nhất 25 kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để bảo đảm hiệu quả giám sát. 

Do vậy, Siêu Ủy ban cũng kiến nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ cho phép ủy ban vốn thực hiện chế độ thi tuyển để chọn cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn; thực hiện chế độ thuê chuyên gia, nhà khoa học chuyên ngành cho ý kiến trong quá trình thẩm định, xem xét các dự án đầu tư lớn của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Trước đó, trong báo cáo tham luận gửi Bộ Tài chính hồi tháng 10/2019, Siêu Ủy ban cũng đã nêu vướng mắc liên quan đến việc Chính phủ chậm ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thay thế Quy chế cũ số 35/2013/QĐ-TTg. 

Đến nay, sau 2 năm hoạt động, tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty từ các bộ, ngành, Siêu Ủy ban đã tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xử lý 259 công việc các doanh nghiệp đang trình các bộ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động của cơ quan này cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, không giải thể giải quyết được cho các doanh nghiệp trực thuộc, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Gần đây nhất, Tổng công ty đường Sắt VN đã xin quay về thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Bởi từ khi thuộc sở hữu của siêu ủy ban đã gặp khó trong việc phân bổ dự toán ngân sách, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hoàng Hà
Bạn đang đọc bài viết Thiếu hụt kiểm soát viên giỏi tại tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Thoái vốn nhà nước tại ACV: “Siêu ủy ban” nói chưa phù hợp

Thoái vốn nhà nước tại ACV: “Siêu ủy ban” nói chưa phù hợp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa than khó thực hiện thoái vốn do một số quy định pháp luật chưa rõ. Với trường hợp  thoái vốn ACV, cơ quan này cho rằng “chưa phù hợp”, dù trường đó Chính phủ chỉ đạo xây dựng lộ trình rút dần vốn nhà nước.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp