Thu ngân sách gần 1.300 nghìn tỷ đồng từ thanh tra lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

09/01/2020, 14:55

TCDN - Năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành 11 cuộc thanh tra trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.323 tỷ đồng, trong đó thu nộp ngân sách là hơn 1.295 tỷ đồng.

thanh-tra-doanh-nghiep-1-1481543203247

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2019 trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra 11 cuộc theo kế hoạch, lưu hành 9 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.323 tỷ đồng, trong đó thu nộp ngân sách là hơn 1.295 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán hơn 21,7 tỷ đồng; xử lý tài chính khác là hơn 5,7 tỷ đồng.

Cụ thể, qua thanh tra, đã phát hiện các tồn tại, sai phạm như: Chưa thực hiện đối chiếu công nợ; đầu tư tài chính tiềm ẩn rủi ro mất vốn; hạch toán thiếu doanh thu, thu nhập; hạch toán tăng chi phí không đúng; hạch toán thiếu lợi nhuận…

Theo kế hoạch thanh tra năm 2020, sẽ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn do Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quản lý, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính phủ.

Năm 2019 Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 99.900 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 506.382 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 17.321 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 71.674.039 triệu đồng. Trong đó, số nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 25.141.954 triệu đồng (trong đó: số thuế truy thu, truy hoàn 19.761.096 triệu đồng; Số tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra 5.380.858 triệu đồng), giảm khấu trừ 2.610.493 triệu đồng, giảm lỗ 42.545.588 triệu đồng, xử lý tài chính khác 1.376.004 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN 17.234.488 triệu đồng.

Tổng hợp kết quả của 36 Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2018 chuyển sang); Kiến nghị xử lý tài chính 2.834.615 triệu đồng và đưa ra các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực. Các đơn vị được thanh tra đã thu nộp NSNN 1.110.204 triệu đồng.

Thu Hà
Bạn đang đọc bài viết Thu ngân sách gần 1.300 nghìn tỷ đồng từ thanh tra lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan