Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 1.200 nghìn tỷ, vượt 85% dự toán

29/08/2022, 10:27
báo nói -

TCDN - Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2022 đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Thống kê cho hay tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 106 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2022 đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 8/2022 ước đạt 78,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 954,6 nghìn tỷ đồng, bằng 81,1% dự toán năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng, thu ngân sách nhà nước vượt 85%.

8 tháng, thu ngân sách nhà nước vượt 85%.

Thu từ dầu thô tháng 8/2022 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 51,1 nghìn tỷ đồng, bằng 181,2% dự toán năm và tăng 98,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2022 ước đạt 16,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 197,6 nghìn tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán năm và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách nhà nước, theo Tổng cục Thống kê tổng chi ngân sách nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 123,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 956,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 8 tháng năm 2022 đạt 677,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 212,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% và tăng 13,3%; chi trả nợ lãi 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% và giảm 9,4%.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 1.200 nghìn tỷ, vượt 85% dự toán tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan