Thuế GTGT áp dụng cho tiền phí ủy thác đào tạo và phí quản lý như thế nào?

05/12/2023, 11:11
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc của Công ty X hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đi Nhật Bản về việc áp dụng thuế GTGT cho tiền phí ủy thác đào tạo và phí quản lý.

Hỏi: Công ty X hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đi Nhật Bản. Công ty có nhận tiền phí ủy thác đào tạo và tiền phí quản lý bên Nhật trả vào tài khoản của Công ty X. Thuế GTGT áp dụng cho tiền phí ủy thác đào tạo và phí quản lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Tại Khoản 13 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

"13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp…".

Tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế suất 0% như sau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

...

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.

...

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

…”

Theo đó, nếu là dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật như nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đối với khoản thu về phí quản lý, về nguyên tắc nếu xác định được là dịch vụ xuất khẩu và đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thuế GTGT áp dụng cho tiền phí ủy thác đào tạo và phí quản lý như thế nào? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Giảm thuế GTGT 2% trong 6 tháng sẽ giảm thu ngân sách 25 nghìn tỷ đồng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nếu áp dụng giảm thuế GTGT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên nó sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh...