Toàn văn báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018

02/11/2019, 11:06

TCDN - Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước...

Báo cáo cũng theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Toàn văn báo cáo tại đây BaocaoTTCP GSTCnam2018.doc

TCDN
Bạn đang đọc bài viết Toàn văn báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 tại chuyên mục Thư viện của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Doanh nghiệp nhà nước ở địa phương thua lỗ hơn 97,722 tỷ đồng
Qua giám sát tài chính khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở địa phương, Bộ Tài chính cho biết rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ, làm ăn bết bát kể cả doanh nghiệp đã cổ phần nhà nước còn giữ vốn. Tổng thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng và có trường hợp càng để lâu càng mất vốn.