Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel và Bảo hiểm Viễn Đông bị xử phạt

14/04/2021, 14:43

TCDN - Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel và Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì không công bố thông tin, báo cáo không đúng thời hạn với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel và Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông bị xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel và Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông bị xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Công ty) với số tiền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, 2020 của Công ty, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020;

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đồng thời CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: BCTC riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét; Giải trình nguyên nhân chênh lệnh Lợi nhuận sau thuế (LNST) BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại BCTC Quý 2,4/2019, Quý 1/2020; Giải trình nguyên nhân chênh lệnh LNST so với cùng kỳ năm trước và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán; BCTC hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất Quý 1,2/2019, Quý 1/2020, Giải trình nguyên nhân chênh lệnh LNST BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước đối với Quý 1/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, 2019;

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2020); Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống CBTT của UBCKNN tài liệu: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Cùng với đó, không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty: thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty về thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020).

Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, địa chỉ: 19 Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 70 triệu.

Công ty đã có hành vi vi phạm là báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, Báo cáo thường niên 2019, BCTC quý 1/2019, BCTC quý 3/2019, BCTC Quý 4/2019, BCTC quý 1/2020).

Vũ Nam
Bạn đang đọc bài viết Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel và Bảo hiểm Viễn Đông bị xử phạt tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Xử phạt 3 nhà đầu tư cá nhân vi phạm công bố thông tin chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 87,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn; báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.