Tổng cục Thuế: Quyết ngăn chặn hành vi mua, bán trái phép hóa đơn

10/11/2022, 14:10
báo nói -

TCDN - Tổng cục Thuế cho biết, hiện tượng lợi dụng sự thông thoáng trong các chính sách, pháp luật của nhà nước để trục lợi vẫn còn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách nhà nước.

Để tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa gian lận về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuế địa phương tiếp tục quán triệt toàn bộ các đơn vị và công chức thuộc phạm vi quản lý cần nâng cao nhận thức trong công tác quản lý hóa đơn phòng chống gian lận hóa đơn, đặc biệt là công chức được giao nhiệm vụ chuyên quản người nộp thuế để kịp thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế theo đúng quy định.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật và thực tế tình hình quản lý thuế trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nội dung:

Tổ chức giao nhiệm vụ tới từng công chức, từng đội, từng phòng chức năng, định kỳ hàng ngày tiến hành rà soát trên hệ thống hóa đơn điện tử để kịp thời phát hiện người nộp thuế có rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn, trường hợp phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu bất thường trong việc xuất hóa đơn thì kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Thuế trong việc xác minh hóa đơn, phân công, xử lý, phê duyệt, trả lời yêu cầu xác minh hóa đơn, cảnh báo rủi ro, kịp thời xem xét, xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Đẩy mạnh áp dụng quy định về phân loại mức độ rủi ro theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để có các biện pháp xử lý phù hợp đối với những doanh nghiệp có rủi ro. Thực hiện lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để thực hiện quản lý thuế theo quy định, đặc biệt lưu ý giám sát trọng điểm các doanh nghiệp có nhiều yếu tố rủi ro cao.

Trong quá trình rà soát, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao, cơ quan thuế cần tiếp tục chủ động và kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn như cơ quan công an, Kế hoạch đầu tư,... để xử lý ngay những vi phạm trong hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, việc tăng cường công tác hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế đã không chỉ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính về thuế ngày càng thuận lợi, dễ dàng hơn mà còn giúp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan phân tích, đánh giá những rủi ro tuân thủ của người nộp thuế mà còn góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn.

Đối với cơ quan thuế các cấp, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế về các biện pháp nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế, gian lận hoá đơn,... nhằm trục lợi bất chính. Nhờ đó đã tạo sự răn đe, cảnh tỉnh cho các đối tượng và củng cố, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Tổng cục Thuế: Quyết ngăn chặn hành vi mua, bán trái phép hóa đơn tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan