Tuyên truyền, hỗ trợ văn bản quy phạm pháp luật về thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

06/02/2023, 17:04
báo nói -

TCDN - Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân và các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc, các Cục thuế cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục phát luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. Tại Kế hoạch, Tổng cục Thuế quy định rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thực hiện phổ biến đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản QPPL mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành và thực thi hiệu quả.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong năm 2023 tiếp tục thực hiện phổ biến các văn bản QPPL về thuế đã được áp dụng trong các năm 2020, 2021 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định như: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC, Thông tư 40/2021/TT-BTC, Thông tư 100/2021/TT-BTC, Thông tư 23/2021/TT-BTC…

Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2022 như: Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp... Và phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023.

Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân và các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các Cục thuế thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới được ban hành liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các hình thức đã hướng dẫn.

Linh Giang
Bạn đang đọc bài viết Tuyên truyền, hỗ trợ văn bản quy phạm pháp luật về thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Liên kết thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
Hiện việc tiến hành chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ ở phần nhận thức. Để chuyển đổi số đi vào thực chất, các bộ ngành và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần liên kết lại với nhau để thúc đẩy đối tượng này vừa chuyển đổi số.
Giải nỗi lo thiếu chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số
Lo ngại thiếu chi phí đang là rào cản lớn nhất khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa coi chuyển đổi số là “sân chơi” của những ông lớn. Phần lớn các doanh nghiệp chưa ứng dụng giải pháp số cho hệ thống phê duyệt nội bộ trực tuyến cũng như phần mềm quản lý văn bản và điều hành trực tuyến.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển mình trong kỷ nguyên số
Ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số là chìa khóa để phát triển bền vững doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có các giải pháp hỗ trợ thực sự thiết thực và hiệu quả.