Ủy ban Quản lý vốn nhà nước rà soát các vướng mắc của hệ thống pháp luật

30/06/2020, 11:24
PV
Bạn đang đọc bài viết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước rà soát các vướng mắc của hệ thống pháp luật tại chuyên mục Thư viện của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Một số giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DNNN
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tập trung vào những lĩnh vực then chốt, quan trọng và có hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, cổ phần hóa DNNN là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN giai đoạn này.
Quản lý đất đai CPH DNNN: Kiến nghị xử lý trách nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi
Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vấn đề trong sử dụng đất đai ở địa phương này và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân khác.