Vinachem đầu tư không hiệu quả, thua lỗ lớn

07/07/2022, 11:57

TCDN - Kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2021 chỉ ra nhiều sai sót, hoạt động đầu tư, kinh doanh kém hiệu quả và còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn tại Tập đoàn hoá chất Việt Nam (Vinachem) 10.493,30 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm toán năm 2021, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng tại Vinachem chưa xây dựng quy chế quản lý tiền, đinh mức tồn quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, kế hoạch sử dụng dòng tiền (Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty CP Phân lân Ninh Bình, Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ). Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển chưa xây dựng tiêu chí lựa chọn ngân hàng, chào lãi suất đến các tổ chức tín dụng khi gửi tiền.

Tập đoàn hoá chất Việt Nam. Ảnh: Nhật Huỳnh

Tập đoàn hoá chất Việt Nam. Ảnh: Nhật Huỳnh

Quản lý nợ chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn tại Công ty mẹ là 10.493,30 tỷ đồng, Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ 54,65 tỷ đồng, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao 31,69 tỷ đồng, Công ty CP DAP-Vinachem 26,21 tỷ đồng, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển 3,15 tỷ đồng, Công ty CP Phân lân Ninh Bình 2,59 tỷ đồng.

Mua sắm vật tư chưa phù hợp nhu cầu sử dụng dẫn đến tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao 50,86 tỷ đồng, Công ty CP DAP-Vinachem 24,62 tỷ đồng. Có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Công ty mẹ - Vinachem 697,52 tỷ đồng.

Trích Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp không đúng quy định hoặc chưa nộp vè Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia số tiền đã trích nhưng sử dụng không hết Vinachem trích thử 1,52 tỷ đồng. Không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, mất cân đối tài chính.

Một số khoản đầu tư của Vinachem vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn. Công ty mẹ (02/09 công ty liên kết lỗ luỹ kế 123,69 tỷ đồng), Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ có 1 khoản đầu tư phải trích dự phòng 9,83 tỷ đồng.

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển có 2,28 ha đất chưa sử dụng hoặc không sử dụng hiệu quả. Về quản lý sử dụng đất Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có 438,64 ha, Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ 0,42 ha chưa có đủ hồ sơ pháp lý.

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có 2,36 ha, Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ 0,42 ha chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN. Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam khai thác khoáng sản chưa có trong giấy phép khoảng 715.260 tấn, khai thác vượt trữ lượng được cấp phép 340.056 tấn.

Thanh Tầm
Bạn đang đọc bài viết Vinachem đầu tư không hiệu quả, thua lỗ lớn tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Kiểm toán Nhà nước: Xử lý tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 25 nghìn tỷ đồng
Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán, trong đó: xử lý tài chính tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 25.396,3 tỷ đồng; xử lý khác 41.567,4 tỷ đồng…
Sửa đổi các chính sách liên quan đến cấp phép, đấu thầu mua sắm thuốc
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, 2 Bộ Tài chính và Y tế cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện pháp luật, sửa đổi các Thông tư có liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm hiện đang còn vướng mắc và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện theo quy trình thủ tục rút gọn.