Bản tin Thuế và Cuộc sống số 77

2024-05-19 09:05:00

VTCA chuẩn bị mở lớp cập nhật kiến thức thuế Online, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói sẽ quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử bán vàng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiện cứu giảm thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp.