"Các hộ ngừng kinh doanh do dịch Covid-19 sẽ được giảm thuế"

14/09/2020, 15:03

TCDN - Bộ Tài chính khẳng định đối với những cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh có thông báo đến cơ quan thuế theo đúng quy định sẽ được giảm thuế tương ứng với tháng ngừng/nghỉ kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa trả lời kiến nghị cử tri Quảng Nam về việc đề nghị xem xét ban hành quy định giảm thuế đối với các tiểu thương buôn bán tại các chợ trong những tháng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cho biết, theo Hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đối với những cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh có thông báo đến cơ quan thuế theo đúng quy định sẽ được giảm tiền thuế tương ứng với tháng ngừng/nghỉ kinh doanh.

Bộ Tài chính hỗ trợ tối đa giảm thuế cho các cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Bộ Tài chính hỗ trợ tối đa giảm thuế cho các cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đối với cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm…) thì khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh, cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán và được xác định lại doanh thu khoán bị giảm thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế có các công văn chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kịp thời nội dung hỗ trợ người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

“Đối với những địa bàn cá nhân kinh doanh phải ngừng/nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh không kịp thời thông báo đến cơ quan thuế thì cơ quan thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Trường hợp cá nhân kinh doanh tạm ngừng/nghỉ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng/nghỉ của cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết "Các hộ ngừng kinh doanh do dịch Covid-19 sẽ được giảm thuế" tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Đề xuất các giải pháp về miễn giảm thuế, phí và lệ phí

Đề xuất các giải pháp về miễn giảm thuế, phí và lệ phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, trong đó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí và cân đối thu chi ngân sách nhà nước.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp