Hải quan Thanh Hóa hoàn thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 93%

25/09/2023, 10:05
báo nói -

TCDN - Thông tin từ Cục Hải quan Thanh Hóa, đến nay toàn Cục đã thực hiện 102.744 lượt thủ tục hành chính được cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, số lượng thủ tục được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 96.313 hồ sơ, đạt 93%/ tổng số dịch vụ công trực tuyến phát sinh tại đơn vị.

Cục Hải quan Thanh Hóa, đến nay đã thực hiện 102.744 lượt thủ tục hành chính được cung cấp trên Dịch vụ công trực tuyến.

Cục Hải quan Thanh Hóa, đến nay đã thực hiện 102.744 lượt thủ tục hành chính được cung cấp trên Dịch vụ công trực tuyến.

Tính riêng quý 3, số lượng thủ tục được giải quyết qua Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 34.243 hồ sơ, đạt 94,3%/ tổng số dịch vụ công trực tuyến phát sinh tại đơn vị.

Đạt được kết quả nêu trên Cục hải quan Thanh Hóa (CHQTH) đã hực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đạo hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban hành Kế hoạch số 1699/KH-HQTH ngày 29/08/2023 về Kế hoạch Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Công văn số 1531/KH-HQTH ngày 04/08/2023 về Kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng xuất nhập khẩu cấp Cục Hải quan năm 2023; Kế hoạch số 1566/KH-HQTH ngày 10/08/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Tăng cường đảm bảo quản lý vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, Hệ thống VASSCM và các chương trình, phần mềm cốt lõi phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành của đơn vị ổn định, an ninh, an toàn, thông suốt 24/7.

Thường xuyên thực hiện nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh để xử lý đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan; Tiếp tục triển khai và vận hành Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho, bãi, cảng VASSCM theo đúng lộ trình của TCHQ, nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 343/KH-HQTH ngày 01/3/2021 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc ‘‘Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu”.

Phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các Ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NSNN, áp dụng hiệu quả Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN nhanh chóng, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ nộp thuế, tránh rủi ro cho doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó giúp số thu ngân sách đến thời điểm này đã đạt gần 11 nghìn  tỷ đồng (chiếm hơn 81% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao là 13.500 tỷ đồng).

Lan Anh
Bạn đang đọc bài viết Hải quan Thanh Hóa hoàn thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 93% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Miễn, giảm lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trình HĐND ban hành các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.
Bộ TT&TT hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) là hai bộ đầu tiên hoàn thành việc đưa tất cả dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tập trung trên Cổng của Bộ tại địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn.