Năm 2020: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đầu tư lại nền kinh tế trên 433 nghìn tỷ đồng

30/12/2019, 09:22

TCDN - Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan. Trong đó, tổng tài sản ước đạt 514.795 tỷ đồng (tăng 13,30% so với cùng kỳ năm 2019); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433.063 tỷ đồng (tăng 15,01% ); Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 334.939 tỷ đồng (tăng 17,13%).

tong-doanh-thu-phi-bao-hiem-dan-dau-thi-truong-bao-hiem-nhan-tho-va-phi-nhan-tho

Theo báo cáo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2019, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Thị trường bảo hiểm hiện có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tổng tài sản ước đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89.447 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 364.932 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36% so với năm 2018, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 329.964 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 46.591 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng, tăng 18,58%; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng, tăng 9,34% so với năm 2018.

Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng và nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2019 ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, dự báo thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm 2020 với một số kết quả cụ thể như: Tổng tài sản ước đạt 514.795 tỷ đồng (tăng 13,30% so với cùng kỳ năm 2019); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433.063 tỷ đồng (tăng 15,01% ); Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 334.939 tỷ đồng (tăng 17,13%); Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 188.730 tỷ đồng (tăng 18,42% so với cùng kỳ năm 2019)...

Hà Quyên
Bạn đang đọc bài viết Năm 2020: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đầu tư lại nền kinh tế trên 433 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Khi doanh nghiệp bảo hiểm 'sợ' bán dịch vụ cho các tàu cá

Khi doanh nghiệp bảo hiểm "sợ" bán dịch vụ cho các tàu cá

4 công ty bảo hiểm đã bảo hiểm cho gần 42.000 lượt tàu cá và hơn 430.000 lượt thuyền viên, tuy nhiên số tiền thu về thấp trong khi số tiền bỏ ra để giải quyết bồi thường thì quá cao khiến các công ty bảo hiểm quan ngại trong việc bán bảo hiểm tàu cá cho ngư dân.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp