Tổng cục Thuế chuẩn bị có Cổng điện tử cho nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế

17/03/2022, 09:31

TCDN - Tổng cục Thuế cho biết chuẩn bị ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Theo đó, sau khi đi vào vận hành tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế… được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (Cổng TTĐT NCCNN) và các NCCNN không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam. Theo dự kiến ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế sẽ chính thức được ra mắt Cổng TTĐT dành cho NCCNN.

Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho hay, khi đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử, NCCNN thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử cùng với đăng ký thuế lần đầu thông qua Cổng TTĐT NCCNN, đồng thời phải đảm bảo điều kiện có khả năng truy cập và sử dụng internet, có địa chỉ thư điện tử để giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các thủ tục được xác thực bằng mã xác thực giao dịch điện tử. Mã được gửi về email mà nhà cung cấp ở nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế Việt Nam khi thực hiện đăng ký thuế lần đầu và đăng ký thay đổi thông tin (nếu có).

tong-cuc-thue-cong-tt-nuoc-ngoai

Đồng thời, NCCNN chỉ được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau khi thực hiện thành công thủ tục đăng ký thuế lần đầu, Cổng TTĐT NCCNN gửi thông tin về tài khoản giao dịch điện tử và mã số thuế vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký để thực hiện các thủ tục về thuế trên Cổng TTĐT NCCNN.

Mã số thuế đối với trường hợp NCCNN trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký, kê khai, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

NCCNN thực hiện đăng ký thuế trực tiếp theo Mẫu số 01/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này trên Cổng TTĐT NCCNN. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Mẫu số 01-1/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I của thông tư cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trên Cổng TTĐT NCCNN. Để xác thực khi đăng ký thuế, NCCNN sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế quản lý cấp qua Cổng TTĐT NCCNN.

Theo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, đối với việc khai thuế, NCCNN thực hiện khai thuế theo Quý, mẫu số 02/NCCNN (ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC). Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu mà NCCNN nhận được. Số thuế tính nộp bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu NCCNN nhận được. Cụ thể, thuế suất của một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như sau:

Trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam thì được thực hiện thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo quy định.

Về nộp thuế, đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn cho biết, đối với NCCNN, sau khi nhận được mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế thông báo, NCCNN thực hiện nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi vào tài khoản thu ngân sách nhà nước, trong đó đảm bảo ghi đúng mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế gửi. Người nộp thuế khai thuế bằng đồng ngoại tệ nào thì nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi đó.

Theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam bao gồm các đối tượng sau:

Thứ nhất, NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của NCCNN.

Thứ ba, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam được NCCNN ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.

Thứ tư, ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Tổng cục Thuế chuẩn bị có Cổng điện tử cho nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan