Tổng cục Thuế yêu cầu triển khai ngay Nghị định số 91 sửa đổi Luật Quản lý thuế

31/10/2022, 08:20
báo nói -

TCDN - Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các Cục, Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc về việc triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ.

Ngày 30/10/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 13/CĐ-TCT chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cục, Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết về một số điều của Luật Quản lý thuế.

Công điện nêu rõ, ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế triển khai Nghị định số 91.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế triển khai Nghị định số 91.

Các nội dung đã đuợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP gồm: Về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; Về trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán hàng hóa tô dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý thuế; Về quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ; Về việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa; Về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ; Về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán; Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Tổng cục Thuế yêu cầu triển khai ngay Nghị định số 91 sửa đổi Luật Quản lý thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Doanh nghiệp nộp thuế TNDN tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80%
Theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.
Doanh nghiệp có thể được tạm nộp 80% thuế TNDN trong 4 quý
Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
Tăng cường biện pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử tại các địa phương
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuế, thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn cùng các sở, ban, ngành địa phương rà soát, thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thuế.