Quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp

07/09/2020, 08:47

TCDN - Trường hợp Công ty có phát sinh dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế Hà Nội vừa trả lời công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Tiến Trường, trường hợp Công ty có phát sinh dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty có ủy quyền cho cá nhân là người lao động trong Công ty sử dụng thẻ tín dụng của cá nhân để thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của cá nhân (thẻ tín dụng do Công ty mở cho cá nhân tại Ngân hàng), nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại Quy chế tài chính hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thì cũng được coi là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

An Nhiên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Hàn Quốc “tố” Google trốn thuế
Hàng tháng doanh nghiệp phải trả chi phí quảng cáo cho Google nhưng không nhận được hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với lý do đơn vị này tự áp đặt phí quảng cáo phải trên 50 triệu đồng/tháng mới đủ điều kiện xuất hóa đơn.