"Siêu Ủy ban" báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp còn rất chậm

04/11/2020, 07:11
báo nói -

TCDN - Bộ Tài chính khẳng định tình hình báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ("Siêu Ủy ban") còn rất chậm.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện nay còn 1/20 cơ quan ngang Bộ gửi chưa đủ Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới báo cáo 13/19 doanh nghiệp, còn 6/19 doanh nghiệp chưa báo cáo).

"Siêu Ủy ban" chậm báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

Không chỉ vậy, "Siêu Ủy ban" chưa gửi đủ Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp.

Cụ thể, "Siêu Ủy ban" mới thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại của 5/13 doanh nghiệp, còn 8/13 doanh nghiệp chưa được đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, mặc dù đã quá thời hạn theo quy định là 4 tháng (ngày 31/5/2020), vẫn còn cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TP HCM, UBND tỉnh Sơn La) chưa thực hiện gửi báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ về Bộ Tài chính.

Đặc biệt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty lớn trên cả nước; tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp chiếm 59,69% tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên cả nước. 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giao quản lý 19 Tập đoàn, Tổng công ty từ tháng 11/2018 với tổng tài sản 1,5 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước 820.000 tỷ đồng). Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổng doanh thu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2019 đạt 1.478.949 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 99,832 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách hợp nhất đạt 221,108,68 tỷ đồng.

"Tuy nhiên, tình hình báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn rất chậm”, báo cáo nêu rõ.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công tác báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp đúng theo quy định, đầy đủ và chính xác tình hình các doanh nghiệp; đảm bảo thời hạn báo cáo, tránh tình trạng Bộ Tài chính phải tổng hợp, báo cáo nhiều lần gây ảnh hưởng tới tiến độ báo cáo và công tác tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính.

Nam Yên
Bạn đang đọc bài viết "Siêu Ủy ban" báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp còn rất chậm tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

'Siêu Ủy ban' giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động TKV
Theo quy định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phải giao trước ngày 30/4 của năm kế hoạch nhưng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới có quyết định giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vào ngày 28/8/2020.