Bài 5: Hoàn thiện cơ chế định giá đất, thuế tài sản

Bài 5: Hoàn thiện cơ chế định giá đất, thuế tài sản

20/09/2022, 11:04
Tại Luật Đất đai (sửa đổi) nhiều chuyên gia đưa ra những đề xuất, kiến nghị xung quanh chính sách tài chính, thuế đất, khung giá đất… với mục tiêu đảm bảo khung thuế suất phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn đất đai.
'Thuế bất động sản thấp dẫn đến đầu cơ nhà đất'

"Thuế bất động sản thấp dẫn đến đầu cơ nhà đất"

19/09/2022, 09:25
Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ, thuế bất động sản thấp là nguyên nhân chính dẫn tới tệ nạn đầu cơ nhà đất, tích trữ tiền tiết kiệm vào nhà đất. Từ đó, các cơn sốt giá bất động sản hình thành, tích tụ bong bóng, tạo giá ảo làm giá nhà đất ngày càng cao.
Bài 4: Chống thất thu thuế từ xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường

Bài 4: Chống thất thu thuế từ xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường

16/09/2022, 08:10
Hiện nay, thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất còn bất cập; việc định giá đất cụ thể ở một số nơi chưa kịp thời dẫn đến tình trạng thất thu ngân sách nhà nước. Do đó, việc xây dựng bảng giá đất phù hợp theo nguyên tắc thị trường góp phần đảm bảo nguồn thu thuế từ đất.
'Thị trường bất động sản ổn định hay không phụ thuộc vào bảng giá đất'

"Thị trường bất động sản ổn định hay không phụ thuộc vào bảng giá đất"

15/09/2022, 14:54
Dự báo về thị trường bất động sản sau khi sửa Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, thị trường ổn định hay không phụ thuộc vào việc giá đất, bảng giá đất tới đây sẽ thế nào. Đây là vấn đề phức tạp. Nhưng mục đích của chúng ta là phải ổn định được thị trường.
Bài 2: Đề xuất thuế điều tiết giá trị tăng thêm từ nhà, đất

Bài 2: Đề xuất thuế điều tiết giá trị tăng thêm từ nhà, đất

13/09/2022, 07:54
Dự thảo Luật Đất đai quy định nhà nước điều tiết giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần quy định rõ thuế điều tiết giá trị tăng thêm từ nhà đất.
Sửa đổi Luật Đất đai: Nhìn từ chính sách tài chính

Sửa đổi Luật Đất đai: Nhìn từ chính sách tài chính

10/09/2022, 18:58
Sau hơn 8 năm thực hiện Luật Đất đai, chính sách tài chính về đất đai đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể, tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, chính sách này hiện vẫn chưa khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chưa hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật về đất.