Tp.HCM đề xuất được phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

18/11/2020, 10:44

TCDN - UBND Tp.HCM vừa có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận về điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương, để thành phố được vay trong nước theo phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020.

Theo đó, UBND Tp.HCM dự kiến khối lượng phát hành trái phiếu là 2.000 tỷ đồng; thời gian tập trung một đợt vào tháng 12-2020.

Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do UBND Tp.HCM phát hành, nhằm bảo đảm cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND Tp.HCM thông qua theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước.

TP Hồ Chí Minh đề xuất được phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

TP Hồ Chí Minh đề xuất được phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

Các kỳ hạn trái phiếu dự kiến là 15 năm, 20 năm và 30 năm. Dự kiến trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Mệnh giá trái phiếu dự kiến là 100.000 đồng.     

Nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố. Hình thức phát hành trái phiếu dự kiến là trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Về phương thức phát hành dự kiến là đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành; phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Thời gian phát hành dự kiến tập trung 1 đợt vào tháng 12/2020.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM trong 10 tháng năm 2020, thành phố có 33.499 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 769.550 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chỉ chiếm 5,92% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, nhưng chiếm đến 55,92% tổng vốn đăng ký. Lũy kế đến hết tháng 10/2020, thành phố có 440.284 doanh nghiệp có tổng vốn đăng ký 6.931.854 tỷ đồng.

Trong 10 tháng qua, thành phố đã có 28.993 doanh nghiệp ngừng hoạt động; có 4.649 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,5%; có 12.236 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 42,11%; nhưng có 7.113 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 18,96% so với cùng kỳ 2019.

Cũng trong10 tháng năm 2020, thu ngân sách Tp.HCM đạt khoảng 290.783 tỷ đồng, chỉ bằng 71,65% so với dự toán và chỉ bằng 87,17% so với cùng kỳ năm 2019, dự kiến cả năm sẽ chỉ thu ngân sách đạt khoảng 355.813 tỷ đồng, chỉ bằng 87,7% so với dự toán và có thể chỉ bằng 86,73% so với năm 2019.

Bích Thảo
Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM đề xuất được phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Nguy cơ tiềm ẩn, 98% trái phiếu doanh nghiệp vẫn được bán sạch
Phần lớn trái phiếu doanh nghiệp phát hành đều không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là cổ phiếu, thậm chí về 0 nếu doanh nghiệp phá sản nhưng lượng trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường trong 9 tháng năm 2020 đã vượt tổng lượng chào bán của cả năm 2019.