Bài 4: Các kịch bản tăng thuế TTĐB với thuốc lá

Bài 4: Các kịch bản tăng thuế TTĐB với thuốc lá

03/10/2023, 08:23
Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu xây dựng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với thuế TTĐB, điều chỉnh tăng thuế suất thuế TTĐB với thuốc lá ở mức thuế phù hợp, theo lộ trình trên cơ sở bảo đảm mục tiêu thuế TTĐB góp phần định hướng sản xuất, hạn chế sử dụng các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe.
Bài 1: Bổ sung đối tượng, tăng thuế TTĐB với thuốc lá

Bài 1: Bổ sung đối tượng, tăng thuế TTĐB với thuốc lá

27/09/2023, 09:48
Mặc dù thuế TTĐB với thuốc lá có tăng trong thời gian vừa qua nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá vẫn cao. Cùng với đó, một số loại thuốc lá mới ra đời chưa chịu sự quản lý của Luật Thuế TTĐB. Do đó cần phải có sửa đổi, bổ sung thuế TTĐB đối với sản phẩm thuốc lá.
Sửa đổi phương pháp, tăng thuế TTĐB với sản phẩm thuốc lá theo lộ trình

Sửa đổi phương pháp, tăng thuế TTĐB với sản phẩm thuốc lá theo lộ trình

22/09/2023, 10:48
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, phương pháp tính thuế hỗn hợp thuế TTĐB với sản phẩm thuốc lá đảm bảo yếu tố điều chỉnh tăng thuế TTĐB theo lộ trình, góp phần hạn chế tiêu dùng thuốc lá bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.