Sổ tay thuế Việt Nam 2020

Sổ tay thuế Việt Nam 2020

18/04/2020, 20:20
Sổ tay thuế Việt Nam 2020 cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2019.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp ứng phó dịch Covid-19

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp ứng phó dịch Covid-19

14/02/2020, 10:22
Ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch; ổn định đời sống nhân dân; hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng sau khi kiểm soát, dập dịch thành công... là những giải pháp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất để ứng phó ứng phó dịch Covid-19.
1
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp