Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Báo cáo 'Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020'

Báo cáo "Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020"

14/01/2021, 10:35
Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm điểm lại những nét nổi bật của pháp luật kinh doanh Việt Nam định kỳ hàng năm.
Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của MPI

Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của MPI

24/12/2020, 17:28
Tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020, Bộ KH&ĐT được giao xây dựng đề án “Phát triển DNNN quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới”.
Báo cáo công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

22/10/2020, 15:35
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) xác định nhiệm vụ năm 2020 là tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Báo cáo của Chính phủ về giám sát và chất vấn về xây dựng khóa XIV

Báo cáo của Chính phủ về giám sát và chất vấn về xây dựng khóa XIV

13/10/2020, 14:26
Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII về lĩnh vực xây dựng, Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 và Nghị quyết số 83/2019/QH14.
Toàn văn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Toàn văn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

15/09/2020, 08:39
Theo báo cáo, đối với vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng nói chung, đã có 2.584 việc đã thi hành xong (chiếm 61,95% tổng số việc có điều kiện thi hành) tăng 1.782 việc, 222% so với 9 tháng năm 2019, với số tiền là 11.390.471.192.000 đồng.
Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2020

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2020

10/09/2020, 08:34
Tính đến ngày 20/8/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,54 tỷ USD, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 11,35 tỷ USD, bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2019.
1
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp